Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /pdllcms/kohana/modules/database/classes/kohana/database/mysql.php on line 59
RODO · *** Hotel & Browar SŁOCIAK

*** Hotel & Browar Słociak

Kontakt - dojazd

Aktualności

RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI HOTEL & BROWAR SŁOCIAK

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r., przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest :

P.B.P.U.H. „SŁOWOBUD” s.c. J.T. i P. Słociak, ul. Księżycowa 2A, 45-960 Opole, NIP: 754-027-04-80

tel. 77 543 09 65, e-mail: hotel@slociak.pl

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych), są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest: dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu, udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, podmiotom oferującym usługi płatnicze, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskie oraz firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu, jak również w sprawie danych osobowych można kontaktować się na adres mailowy: hotel@slociak.pl

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do Organu Nadzorczego.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka ( w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem), jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości naszego Hotelu, dostępna jest również na stronie internetowej: http://www.slociak.pl/aktualnosci/rodo.

 

Tak Nie